[1]
N. I. Bloch, S. 1854. Forsvar for Rector ved Roskilde Kathedralskole, Mag. Berndt Schnabel, i Anledning af en ham efter hans Død (1754) tillagt Uretfærdighed. Historisk Tidsskrift. 2, (jan. 1854).