[1]
Molbech, C. 1848. Bemærkninger over Hertugdømmet Slesvigs Statsforhold og Nationalitet, i ældre og nyere Tider,. Historisk Tidsskrift. 2, (jan. 1848).