[1]
Redaktionen, .-. 1844. Helsingørs Kæmner-Regnskab for Aaret 1577, udgivet og ledsaget med Anmærkninger af P. V. Jacobsen. Kbh. 1844. 53 S. 4to. (Særskilt Aftryk af Danske Magazin, 3die Række, II. Bd.). Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1844).