[1]
Molbech, C. 1844. En kort Efterretning om den engelske Bibeloversætter, Biskop Myles Coverdale, og hans Ophold i Danmark under Kong Christian III. Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1844).