[1]
Molbech, C. 1844. Bidrag til Dronning Christinas, det svenste Hofs og Corfitz Alfeldts Historie, i Aarene 1651—55, af Peder Iuuls utrykte Breve til Charisius,. Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1844).