[1]
G. B. Becker, I. 1844. Et Bidrag til Underretning om Begravelsesomkostninger i Kiøbenhavn, i første Halvdeel af 18de Aarhundrede. Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1844).