[1]
Molbech, C. 1844. En dansk Kogebog fra det 14de Aarhundrede, meddeelt. Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1844).