[1]
Molbech, C. 1842. Nogle Yttringer om Aristokratie og Adelstand, Grund-Adel og Fødselsadel, i begges nærværende Stilling og Forhold til Staten.*). Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1842).