[1]
V. Mansa, F. 1842. Pesten i Kisbenhavn 1711. Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1842).