[1]
Redaktionen, - 1841. Pen danske historiske Forenings ordentlige Medlemmer, iudtraadte fra den 15de Marts 1840 til 31te Mai 1841. *). Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1841).