[1]
Mo, C. 1841. Dm Landsthinget var Adelens almindelige Værnething paa Christian den Tredies og Frederik den Andens Tider:. Historisk Tidsskrift. 1, (jan. 1841).