[1]
Borring Olesen, T. 1997. Cay Sevón: Visionen om Europa. Svensk neutralitet och europeisk teruppbygnad Bibliotheca Historica 3, Helsinki 1995. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1997).