[1]
Bagger, H. 1997. Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + s. 239-509. Helsingfors 1991. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1997).