[1]
Espeli, H. 1997. Syntetiseringens problemer Kritiske kommentarer ved Dan Ch. Christensen: Det Moderne Projekt. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1997).