[1]
de Coninck-Smith, N. 1996. Mats Sjöberg: Att säkra framtidens skördar. Barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat 1860-1930, Linköping Studies in Arts and Science No. 141. Linköping Universitet 1996. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1996).