[1]
Damsholt, T. 1995. Den nytestamentlige tids historie. Redigeret af Sigfred Pedersen. Dansk kommentar til Det nye testamente 2. Aarhus Universitetsforlag, 1994. 506 s., ill. kr. 248. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1995).