[1]
Søby Christensen, A. 1995. Anders Holm Rasmussen: Ideologi og virkelighed hos Hartvig Frisch. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 322). Udgivet af Det filologisk-historiske Samfund. Museum Tusculanurns Forlag 1993. 96 s. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1995).