[1]
G. Bartholdy, N. 1995. Erling Svane: Det danske Rigsvåben og Kongevåben - udvikling og anvendelse. Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 160. Odense Universitetsforlag, 1994. 192 s. ill. 250 kr. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1995).