[1]
Frandsen, K.-E. 1995. Harald Winge (red): Lokalsamfund og øvrighet i Norden ca. 1550-1750. Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1992, 214 s. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1995).