[1]
Feldbæk, O. 1994. Sten Åke Nilsson: Det sköna 1700-talet. Stockholm, Norstedts, 1993.320 s, rigt ill. Dkr 628. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1994).