[1]
H. Andersen, D. 1994. Finn Grandt-Nielsen: Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16. Dansk Nnmismatisk Forening.Odense Bys Museer. Fynske studier 16. Odense 1993.328 s., ill. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1994).