[1]
Frandsen, K.-E. 1993. Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. I uddrag udgivet ved Jens Holmgaard af Rigsarkivet. København, G.E.C. Gads Forlag. 1647:1989, 486 s., 1648: 1991,311 s. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1993).