[1]
Broch, B. 1993. Mats Greiff: Kontoristen. Från chefens högra hand till proletär. Proletarisering, feminisering och facklig organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950. Bokförlaget Mendocino, 1992. 439 s., ill. SEK 190,-. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1993).