[1]
Hørby, K. 1992. CURT WEIBULL 19. august 1886-10. november 1991. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1992).