[1]
Bolvig, A. 1992. Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Historie i Danmark bd. I-II. Kbh. 1990. lait 461 sider. Illustreret. 487 kr. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1992).