[1]
Feldbæk, O. 1992. Kåre Lunden: Norsk grålysning. Norsk nasjonalisme 1770-1814 på almenn bakgrunn. Oslo. Det norske Samlaget, 1992. 208 s. 198 NKr. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1992).