[1]
Bjørn Nielsen, P.-E. 1992. Uffe Hartvig Larsen: Vikingernes religion og livsanskuelse, København, Akademisk Forlag 1989, 254 sider. 54 illustrationer, 168,00 kr. inkl. moms. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1992).