[1]
Becker-Christensen, H. 1992. Ole Feldbæk: Den lange fred - 1700-1800. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd.9. København, Gyldendal og Politiken 1990, 383 s., ill. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1992).