[1]
Heiberg, S. 1992. Benito Scocozza: Ved afgrundens rand 1600-1700. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 8. KĂžbenhavn, Gyldendal og Politiken, 1990, 3735., ill. Historisk Tidsskrift. 16, (jan. 1992).