[1]
Redaktionen, - 1991. NY ORGANISASJONSGIV FOR NORSKE HISTORIKERE. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1991).