[1]
Einarsdottir, O. 1991. Soga om Birkebeinar og Baglar, Boglunga Sogur I-II, udgivet ved Hallvard Magerøy. Norrøne tekster nr. 5. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Solum forlag a/s, Oslo 1988. 446 s. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1991).