[1]
Nilsson, C.-A. 1991. ER DER BEHOV FOR ET HND?. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1991).