[1]
Bolvig, A. og Bolvig, A. 1991. HYBRID HISTORIE. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1991).