[1]
H. Clemmesen, M. 1989. Åke Bernström: Officerskår i förvandling. Den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsf6rhållanden från 1860-talet fram till 1920. Stockholm, Historiska Institutionen, 1988. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1989).