[1]
Kirchhoff, H. 1989. Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed og Frank Weber: Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig I-II. Aarhus, Universitetsforlaget. 1988. 861 s., ill. og kort. 598 kr. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1989).