[1]
Redaktionen, .-. 1989. Bjørn Poulsen: Land- By- Marked. To økonomiske landskaber i 1400tallets Slesvig. Flensborg, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1988. 299 s., rigt ill. 150 kr. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1989).