[1]
Sjøqvist, V. 1989. Ole Lange: Jorden er ikke større. H. N. Andersen, ØK og storpolitikken 1914-37. Kbhvn., Gyldendal 1988. 297 s. kr. 300. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1989).