[1]
Warburg, M. 1989. Gunnar Broberg, Harald Runblom & Mattias Tyden (red.): Judiskt liv i Norden, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Multiethnica Upsaliensia 6, Uppsala 1988. 361 s. Ill. 205 SEK. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1989).