[1]
Degn, O. 1989. Lars Tvede-Jensen og Gert Poulsen: Ålborg under krise og højkonjunktur fra 1534 til 1680. Ålborgs historie, 2. Ålborg Kommune, 1988. 387 s. ill. 210 kr. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1989).