[1]
RlAN, ØYSTEIN 1989. Christian IV ET NORSK SYN PA DEN DANSK-NORSKE KONGE OG DEN NYE DANSKE LITTERATUR OM HAM. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1989).