[1]
Bjørn, C. 1988. FRIDLEV SKRUBBELTRANG 5. august 1900 - 12. februar 1988. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1988).