[1]
Høgsbro, K.-E. 1988. Vello Helk, Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Med en matrikel over studerende i udlandet. Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 101. Odense 1987. 445 s. 292,80 kr. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1988).