[1]
Redaktionen, - 1988. Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn. Kbh., Den danske historiske Forening, 1987. 340 s. 265 kr. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1988).