[1]
Nielsen, H. 1986. Studier i aldre historia tillägnade Herman Schück 5/4 1985, udg. af Historiska Institutionen ved Stockholms Universitet. Redaktør: Robert Sandberg. 328 s. Ill. 3 kort. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1986).