[1]
Breengaard, C. 1986. POSITIVISME OG WEIBULL-MYTOLOGI. Historisk Tidsskrift. 15, (jan. 1986).