[1]
Mogensen, M. 1985. En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839). Udgivet ved Karen Schousboe. Odense, Landbohistorisk Selskab, 1983. 372 s. ill. Kr. 188. Historisk Tidsskrift. 14, (jan. 1985).