[1]
Gøbel, E. 1984. Jørgen H. Barfod: Christian IV’s Nyboder. Nyboders første 100 år. Maritim Kontakt 5. Kbh., Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, 1983. 208 s. Ill. 70 kr. + forsendelse og moms. Historisk Tidsskrift. 14, (jan. 1984).