[1]
Land Hansen, H. og Brygger Møller, K. 1984. Jørgen Møller: Historieundervisning i gymnasiet gennem de sidste 100 år. Kbh., Gad, 1983. 261 s. Historisk Tidsskrift. 14, (jan. 1984).