[1]
Nyberg, T. 1984. Hedda Gunneng & Birgit Strand (red.): Kvinnans ekonomiska ställning under nordisk medeltid. Uppsatser framlagda vid ett kvinnohistoriskt symposium i Kungälv 8-12 oktober 1979. Lindome, 1981. 119 s. Historisk Tidsskrift. 14, (jan. 1984).