[1]
Mogensen, C. 1984. G. Japsen: Den fejlslagne germanisering. Den tyske Forening for det nordlige Slesvig- Bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 57. Åbenrå 1983. Historisk Tidsskrift. 14, (jan. 1984).